Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

Σεμινάριο Εσωτερικής Αστρολογίας στο SMG

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η εναλλακτική προσέγγιση της αστρολογίας από τους εσωτερικούς αστρολόγους καθώς και οι διαφορές που υπάρχουν με την κλασσική αστρολογία. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται:

- Οι βασικές αρχές της Θεοσοφίας, προκειμένου να έχει ο μελλοντικός σπουδαστής το κατάλληλο λεξιλόγιο να κατανοήσει την Εσωτερική Αστρολογία

- Τα πρώτα βήματα της Εσωτερικής Αστρολογίας από τον Άλαν Λήο και οι πρώτες αντιστοιχίες με τη Θεοσοφία

- Το σύστημα Μπέιλη με τις επτά ακτίνες, τα θετικά σημεία του και η αμφισβήτηση που έχει δεχτεί

- Οι εσωτερικές καταβολές του Ρουντίαρ και το πέρασμα του από την Εσωτερική στην Συστημική
Αστρολογία.

- Οι έννοιες της Ψυχής, του Κάρμα και του Ντάρμα και η συσχέτιση τους με το γενέθλιο χάρτη. Κλασσική και Εξελικτική θεώρηση. Οι απόψεις του Ρουντίαρ.


Σάββατο 28/11/2009
Ώρα: 18:00 - 21:00

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 017 1000 ή στη σελίδα του SMG, http://www.smg1.gr

Αστρολογίας Μαθήματα στον Εναλλακτικό Χώρο SMG

Ξεκίνησαν τα μαθήματα αστρολογίας στο εναλλακτικό κέντρο SMG στην οδό Παπανικολή στο Χαλάνδρι. Κάθε Τετάρτη 18:00 με 21:00 λειτουργεί το πρώτο group μαθημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του κέντρου, www.smg1.gr

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009

Ενδεικτική Ύλη Προγράμματος Προχωρημένων

Για τους προχωρημένους σπουδαστές της Αστρολογίας γίνονται σεμινάρια για την κατανόηση εναλλακτικών μεθόδων θέασης ενός χάρτη.

Σεμινάρια Εσωτερικής Αστρολογίας

Στα σεμινάρια αυτά παρουσιάζεται η εναλλακτική προσέγγιση της αστρολογίας από τους εσωτερικούς αστρολόγους και οι διαφορές που υπάρχουν με την κλασσική αστρολογία. Στα πλαίσια των σεμιναρίων αναλύτονται:

- Οι βασικές αρχές της Θεοσοφίας, προκειμένου να έχει ο σπουδαστής το κατάλληλο λεξιλόγιο να κατανοήσει την Εσωτερική Αστρολογία
- Τα πρώτα βήματα της Εσωτερικής Αστρολογίας από τον Άλαν Λήο και οι πρώτες αντιστοιχίες με τη Θεοσοφία
- Το σύστημα Μπέιλη με τις επτά ακτίνες, τα θετικά σημεία του και η αμφισβήτηση που έχει δεχτεί
- Οι εσωτερικές καταβολές του Ρουντίαρ και το πέρασμα του από την Εσωτερική στην Συστημική Αστρολογία.
- Οι έννοιες της Ψυχής, του Κάρμα και του Ντάρμα και η συσχέτιση τους με το γενέθλιο χάρτη. Κλασσική και Εξελικτική θεώρηση. Οι απόψεις του Ρουντίαρ.

Σεμινάρια Ψυχολογικής Αστρολογίας

Στα σεμινάρια αυτά διδάσκεται η συσχέτιση της αστρολογίας με την Ψυχολογία και ο τρόπος που σήμερα αντιλαμβανόμαστε αυτό που ονομάζουμε Ψυχολογική Αστρολογία. Στο πλαίσιο αυτών των σεμιναρίων περιλαμβάνονται:

- Οι βασικές αρχές της Ψυχολογίας του Γιουνγκ. Ομοιότητες και διαφορές με τον Φρόυντ και άλλους θεωρητικούς της Ψυχανάλυσης.
- Συσχέτιση της Αναλυτικής Ψυχολογίας με την Αστρολογία. Ομοιότητες και Διαφορές. Ψυχολογικοί Τύποι και Στοιχεία. Η ψυχολογική θέαση του ζωδιακού. Η εργασία της Hammaker.
- Συστημική Ψυχολογία και Αστρολογία. Η εργασία του Ρουντίαρ. Ο αστρολογικός χάρτης και το τραύμα της Γέννησης. Τα επίπεδα ερμηνείας του χάρτη. Η σχέση Ήλιου / Σελήνης. Συστήματα Αναφοράς. Αστρολογία και Μεταμόρφωση.

Σεμινάρια Βιωματικής Αστρολογίας

Στον κύκλο των σεμιναρίων αυτών αναπτύσσεται η επίδραση του Χείρωνα στην Αστρολογία. Αναλυτικότερα:

- Μαθαίνουμε πώς να αξιολογούμε την επίδραση του Χείρωνα στο χάρτη και στην πρόβλεψη.
- Εξετάζουμε πώς αυτός συνδυάζεται με τους τρεις δρόμους εξέλιξης που σηματοδοτούνται από τους τρεις μεγάλους εξωκρόνιους πλανήτες.
- Εξετάζουμε διάφορα συστήματα θεραπείας που έχουν υποστεί επίδραση από την Αστρολογία ώστε να καταλήγουμε στη λεγόμενη θεραπευτική αστρολογία (astrology of healing)

Σεμινάρια Ενεργειακής Αστρολογίας

Στα σεμινάρια αυτά εξετάζουμε την Αστρολογία από τη σκοπιά της ενέργειας. Επηρεαζόμενοι από στοιχεία του Εσωτερισμού, της Αρχαίας Ελληνικής Αστρολογίας και της Ψυχολογικής Αστρολογίας μαθαίνουμε:

- τις βασικές ενεργειακές αρχές που διέπουν το Σύπμαν σύμφωνα με τον Εσωτερισμό (εσωτερική κοσμογονία)
- τις έννοιες καλό και κακό, δράση και αντίδραση και τη διαλεκτική της δράσης / αντίδρασης / σύνθεσης, όπως εκφράζεται μέσα από τα σημεία του χάρτη
- την ενεργειακή σημασία του Ωροσκόπου και του Μεσουρανήματος
- τη θέαση της γέννησης ως ενεργειακής αποτύπωσης
- την αλλοτριωτική διαδικασία που συμβολίζει ο ζωδιακός κύκλος
- τη σημασία της "συνείδησης" και το ενεργειακό της περιεχόμενο
- τη θέαση του ζωδιακού ως ημερήσιου ενεργειακού χάρτη

Ενδεικτική Ύλη Προγράμματος Ελαφρώς Προχωρημένων

Το πρόγραμμα των ελαφρά προχωρημένων αφορά τους σπουδαστές εκείνους που γνωρίζουν πλέον τις ιδιότητες των ζωδίων και των πλανητών και επιθυμούν να ασχοληθούν με την ανάλυση ενός γενέθλιου χάρτη. Προς την κατεύθυνση αυτή τα μαθήματα προσανατολίζονται στο να εξοικειώσουν το σπουδαστή με τις ακόλουθες έννοιες:

- την οπτική εικόνα και ανάγνωση ενός αστρολογικού χάρτη
- τις βασικές μεθόδους υπολογισμού των αστρολογικών μεγεθών
- μερικά βασικά προγράμματα σχεδίασης αστρολογικών χαρτών
- την ανάλυση και την ερμηνεία των αστρολογικών όψεων
- τη βασική μεθολοδολογία ερμηνείας ενός γενέθλιου χάρτη

Προκειμένου να μπορέσει ο σπουδαστής να εξοικειωθεί με τις παραπάνω έννοιες διδάσκεται:

- τον τρόπο υπολογισμού του ωροσκόπου και των θέσεων των πλανητών
- το πώς μπορεί να αξιολογεί σωστά τα αστρολογικά προγράμματα και να επιλέγει αυτό που τον ενδιαφέρει
- το πώς ερμηνεύει σωστά μία αστρολογική όψη
- τη σημασία των κυβερνητών, χορηγών και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν μία ερμηνείας θέσης σε ζώδιο ή μία αστρολογική όψη
- τη μεθοδολογία ανάλυσης ενός χάρτη ξεκινώντας από τη γενική εικόνα του χάρτη (στοιχεία, ποιότητες, τρίπτυχα, κλπ) και πηγαίνοντας στη συνέχεια σε πιο συγκεκριμένες ερμηνείες (θέσεις Ήλιου, Σελήνης, Ωροσκόπου, δείκτες θεμάτων)

Τελικός σκοπός των μαθημάτων είναι ο σπουδαστής να μπορεί να αναλύει ένα γενέθλιο χάρτη με επαρκή τρόπο και να μπορεί να έχει τεκμηριωμένη άποψη πάνω σε παραδείγματα και ασκήσεις που χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Στο τέλος των μαθημάτων και αφού ο σπουδαστής εμπεδώσει τη βασική μεθοδολογία ερμηνείας γενέθλιου χάρτη διδάσκεται συνοπτικά ότι η ερμηνεία ενός γενέθλιου χάρτη έχει κι άλλες οπτικές γωνίες (ψυχολογική, εξελικτική, εσωτερική, κλπ). Ωστόσο οι αναφορές εδώ είναι σποραδικές προκειμένου να μην αποσπαστεί ο σπουδαστής από το κύριο σκοπό του που είναι η κατανόηση της βασικής μεθοδολογίας ερμηνείας του χάρτη.

Στα πλαίσια της ερμηνείας γίνεται επίσης και αναφορά στη χρήση μεσοδιαστημάτων ως βοηθητικού εργαλείου στην κατανόηση των όψεων.

Ειδικά σεμινάρια γίνονται επίσης για τη συναστρία καθώς και την ερμηνεία του προοδευτικού χάρτη.

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009

Ενδεικτική Ύλη Προγράμματος Αρχαρίων

Το πρόγραμμα αρχαρίων δίνει κύρια έμφαση στην κατανόηση των αστρολογικών συμβόλων. Ο συμβολισμός του ζωδιακού, οι πλανήτες και οι οίκοι γίνεται προσπάθεια να γίνουν κατανοητά ως συμβολικές, μυθολογικές και ψυχολογικές αναφορές και μέσα από παραδείγματα γίνεται προσπάθεια ώστε ο σπουδαστής να αρχίσει να λειτουργεί συνειρμικά με τους αστρολογικούς συμβολισμούς. Επιπλέον γίνονται ιστορικές και αστρονομικές αναφορές, ώστε ο σπουδαστής να γνωρίζει το ευρύτερο πλαίσιο που αναπτύχθηκε η αστρολογία διαχρονικά. Ενδεικτικά το πρόγραμμα αρχαρίων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

- Εισαγωγή, τι είναι η αστρολογία σήμερα
- Ιστορικές αναφορές, η εξέλιξη της φιλοσοφίας και της χρήσης της αστρολογίας διαχρονικά
- Αστρονομικές έννοιες, αστρονομικό υπόβαθρο της αστρολογίας
- Ο ζωδιακός, ο βασικός συμβολισμός της Αστρολογίας
- Οι πλανήτες, οι πρωταγωνιστές των αστρολογικών ερμηνειών και προβλέψεων
- Οι οίκοι, ο χώρος εκδήλωσης των αστρολογικών φαινομένων
- Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στα βασικά σύμβολα της αστρολογίας, συνδυασμοί πλανητών, ζωδίων και οίκων
- Παραδείγματα
- Ασκήσεις

Μαθήματα δι' αλληλογραφίας

Τα μαθήματα δι' αλληλογραφίας γίνονται μέσω υλικού, το οποίο έχει οργανωθεί σε ενότητες και αποστέλλεται στο μαθητή στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Περιέχει τη θεωρία του μαθήματος, ιστορικές αναφορές, παραδείγματα και ασκήσεις. Ο μαθητής μπορεί να ζητά διευκρινίσεις και να απαντήσεις στις ασκήσεις, ενώ μπορεί εφόσον θέλει να κατανοήσει περισσότερο το θέμα να ζητήσει και περισσότερα παραδείγματα και ασκήσεις.

Κάθε ενότητα που αποστέλλεται στο μαθητή περιέχει αρκετό υλικό προς κατανόηση της θεωρίας, ώστε ο μαθητής να χρειάζεται να αφιερώσει αρκετό χρόνο για να κατανοήσει πλήρως το θέμα. Έτσι, ο σπουδαστής έχει αρκετό υλικό στη διάθεση του για να δουλέψει, το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει και διαχρονικά στην ενασχόληση του με την αστρολογία.

Αναφορές στο υλικό των μαθημάτων μπορεί να γίνεται από το σπουδαστή μόνο εφόσον αναφέρεται η πηγή του. Σημειώνεται ότι το υλικό όλων των μαθημάτων είναι ήδη κατατεθειμένο σε αρμόδιο συμβολαιογράφο προς κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ σχεδιάζεται και ειδική έκδοση που θα περιέχει την ύλη των μαθημάτων σε μορφή βιβλίου.

Το βιβλίο θα είναι επίσης διαθέσιμο για αγορά από τους σπουδαστές (και όχι μόνο) μετά την έκδοση του. Ο σπουδαστής θα μπορούσε θεωρητικά να βασιστεί σε αυτό για να αναπτύξει τις γνώσεις του, χωρίς να ανατρέξει σε μαθήματα, ωστόσο στις περιπτώσεις αυτές δε θα έχει την υποστήριξη του δασκάλου στην επίλυση αποριών ή εξέταση των ασκήσεων.

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009

Τμήματα Μαθημάτων

Συνεχίζοντας την προηγούμενη εισαγωγή να ενημερώσουμε τους αναγνώστες ότι μαθήματα παραδίδονται για τις ακόλουθες ενότητες:

Για αρχάριους:
- Βασικές αρχές αστρολογίας, ιστορικό πλαίσιο και αστρονομικές αναφορές

Για ελαφρώς προχωρημένους:
- Ανάλυση Γενέθλιου Χάρτη
- Mελέτη όψεων και σχηματισμών
- Συναστρίες και χάρτες σχέσεων
- Προοδευτικοί χάρτες

Για ελαφρώς ή περισσότερο προχωρημένους
- Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην ερμηνεία ενός χάρτη (ψυχολογική, συστημική, βιωματική, εξελικτική προσέγγιση)
- Αστρολογία και εσωτερικά συστήματα (σύστημα Μπέιλη, Καμπάλλα, κλπ)
- Ψυχολογική Αστρολογία και Συστημική προσέγγιση

Τα μαθήματα παραδίδονται ατομικά και δι' αλληλογραφίας. Σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται και σεμινάρια σε ομάδες για την εμβάθυνση ή την επισκόπηση της ύλης.

Για τους ενδιαφερόμενους ισχύει η ηλεκτρονική διεύθυνση vpapadolias@gmail.com στην οποία μπορείτε να στείλετε τις αιτήσεις συμμετοχής σας.

Καλωσήλθατε...

Καλωσήλθατε στο ιστολόγιο astrology-lessons.blogspot.com. Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε από το Βασίλη Παπαδολιά ως τόπος παρουσίασης σεμιναρίων, μαθημάτων και κύκλων συζήτησης σχετικών με την αστρολογία.

Ο Βασίλης Παπαδολιάς εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρία πληροφορικής, ασχολείται όμως παράλληλα εδώ και αρκετά χρόνια με την Αστρολογία. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει εκτενή αρθρογραφία σε ιστοσελίδες του ελληνικού Διαδικτύου, όπως το www.myhoroscope.gr ή το προσωπικό του ιστολόγιο astro-journal.blogspot.com. Επίσης έχει συνεργαστεί με την Αλεξάνδρα Α. στη δημιουργία του ελληνικού φόρουμ του Astrodienst, έχει λειτουργήσει τη Λέσχη Φίλων της Αστρολογίας και μεμονωμένες δημοσιεύσεις του έχουν αναρτηθεί στο περιοδικό Ζωή και Ζώδια. Έχει κάνει σπουδές στη Mayo School of Astrology ενώ έχει παρακολουθήσει και σεμινάρια του Γιάννη Καλοκύρη.

Σκοπός του παρόντος ιστολογίου είναι να λειτουργεί ως πίνακας δημοσίευσης σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με μαθήματα αστρολογίας. Τα μαθήματα αυτά έχουν σκοπό να εκπαιδεύσουν τους ενδιαφερόμενους στο πώς να χρησιμοποιήσουν την αστρολογία κυρίως προς την κατεύθυνση της αυτογνωσίας. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται:

- η βιωματική προσέγγιση της αστρολογίας
- η συστημική προσέγγιση της αστρολογίας από πλευράς κουλτούρας με την έννοια του να γίνει κατανοητό πώς σε κάθε εποχή καλούνταν να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες
- σχέσεις της αστρολογίας με άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα (ψυχολογία, εσωτερισμός, άλλες μέθοδοι πρόβλεψης)
- η θέαση εναλλακτικών συστημάτων με σκοπό την κατανόηση της υποκειμενικότητας της προσέγγισης

Στα πλαίσια αυτά οργανώνονται μαθήματα αλληλογραφίας και σεμινάρια για όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα αυτή την προσέγγιση.