Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

Σεμινάριο Εσωτερικής Αστρολογίας στο SMG

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η εναλλακτική προσέγγιση της αστρολογίας από τους εσωτερικούς αστρολόγους καθώς και οι διαφορές που υπάρχουν με την κλασσική αστρολογία. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται:

- Οι βασικές αρχές της Θεοσοφίας, προκειμένου να έχει ο μελλοντικός σπουδαστής το κατάλληλο λεξιλόγιο να κατανοήσει την Εσωτερική Αστρολογία

- Τα πρώτα βήματα της Εσωτερικής Αστρολογίας από τον Άλαν Λήο και οι πρώτες αντιστοιχίες με τη Θεοσοφία

- Το σύστημα Μπέιλη με τις επτά ακτίνες, τα θετικά σημεία του και η αμφισβήτηση που έχει δεχτεί

- Οι εσωτερικές καταβολές του Ρουντίαρ και το πέρασμα του από την Εσωτερική στην Συστημική
Αστρολογία.

- Οι έννοιες της Ψυχής, του Κάρμα και του Ντάρμα και η συσχέτιση τους με το γενέθλιο χάρτη. Κλασσική και Εξελικτική θεώρηση. Οι απόψεις του Ρουντίαρ.


Σάββατο 28/11/2009
Ώρα: 18:00 - 21:00

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 017 1000 ή στη σελίδα του SMG, http://www.smg1.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου