Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009

Ενδεικτική Ύλη Προγράμματος Ελαφρώς Προχωρημένων

Το πρόγραμμα των ελαφρά προχωρημένων αφορά τους σπουδαστές εκείνους που γνωρίζουν πλέον τις ιδιότητες των ζωδίων και των πλανητών και επιθυμούν να ασχοληθούν με την ανάλυση ενός γενέθλιου χάρτη. Προς την κατεύθυνση αυτή τα μαθήματα προσανατολίζονται στο να εξοικειώσουν το σπουδαστή με τις ακόλουθες έννοιες:

- την οπτική εικόνα και ανάγνωση ενός αστρολογικού χάρτη
- τις βασικές μεθόδους υπολογισμού των αστρολογικών μεγεθών
- μερικά βασικά προγράμματα σχεδίασης αστρολογικών χαρτών
- την ανάλυση και την ερμηνεία των αστρολογικών όψεων
- τη βασική μεθολοδολογία ερμηνείας ενός γενέθλιου χάρτη

Προκειμένου να μπορέσει ο σπουδαστής να εξοικειωθεί με τις παραπάνω έννοιες διδάσκεται:

- τον τρόπο υπολογισμού του ωροσκόπου και των θέσεων των πλανητών
- το πώς μπορεί να αξιολογεί σωστά τα αστρολογικά προγράμματα και να επιλέγει αυτό που τον ενδιαφέρει
- το πώς ερμηνεύει σωστά μία αστρολογική όψη
- τη σημασία των κυβερνητών, χορηγών και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν μία ερμηνείας θέσης σε ζώδιο ή μία αστρολογική όψη
- τη μεθοδολογία ανάλυσης ενός χάρτη ξεκινώντας από τη γενική εικόνα του χάρτη (στοιχεία, ποιότητες, τρίπτυχα, κλπ) και πηγαίνοντας στη συνέχεια σε πιο συγκεκριμένες ερμηνείες (θέσεις Ήλιου, Σελήνης, Ωροσκόπου, δείκτες θεμάτων)

Τελικός σκοπός των μαθημάτων είναι ο σπουδαστής να μπορεί να αναλύει ένα γενέθλιο χάρτη με επαρκή τρόπο και να μπορεί να έχει τεκμηριωμένη άποψη πάνω σε παραδείγματα και ασκήσεις που χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Στο τέλος των μαθημάτων και αφού ο σπουδαστής εμπεδώσει τη βασική μεθοδολογία ερμηνείας γενέθλιου χάρτη διδάσκεται συνοπτικά ότι η ερμηνεία ενός γενέθλιου χάρτη έχει κι άλλες οπτικές γωνίες (ψυχολογική, εξελικτική, εσωτερική, κλπ). Ωστόσο οι αναφορές εδώ είναι σποραδικές προκειμένου να μην αποσπαστεί ο σπουδαστής από το κύριο σκοπό του που είναι η κατανόηση της βασικής μεθοδολογίας ερμηνείας του χάρτη.

Στα πλαίσια της ερμηνείας γίνεται επίσης και αναφορά στη χρήση μεσοδιαστημάτων ως βοηθητικού εργαλείου στην κατανόηση των όψεων.

Ειδικά σεμινάρια γίνονται επίσης για τη συναστρία καθώς και την ερμηνεία του προοδευτικού χάρτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου