Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Πρόγραμμα μαθημάτων αστρολογίας Φθινόπωρο 2018

Πρόγραμμα μαθημάτων αστρολογίας Φθινόπωρο 2018
Τα νέα τμήματα που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο στο Κέντρο Σεμιναρίων μας είναι τα εξής:
- Τμήμα Αρχαρίων Αστρολογίας, Έναρξη 5 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα 19:00 με 21:00 για 7 μήνες. Ενότητες που θα καλύψουμε είναι τα βασικά στοιχεία της αστρολογίας (ζώδια, πλανήτες, οίκοι, όψεις) καθώς και η ερμηνεία του γενέθλιου χάρτη. Η συμμετοχή είναι 50 ευρώ το μήνα (ανά 4 εβδομάδες). Με προπληρωμή των τριών πρώτων μηνών, δίνεται δωρεάν μία προσωπική συνεδρία και το πρώτο βιβλίο μας "Μαθήματα Αστρολογίας - Οι βασικές έννοιες". Με τη λήξη του κύκλου λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης για την ερμηνεία του γενέθλιου χάρτη.
- Τμήμα Προχωρημένων Αστρολογίας Α' - Έναρξη 5 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή 19:00 - 21:00 για 8 μήνες. Ενότητες που θα καλυφθούν είναι οι Συναστρίες, οι Διελεύσεις, ο Προοδευτικός Χάρτης, η Ηλιακή Επιστροφή, οι Εκλείψεις και ο Σύνθετος Χάρτης. Η συμμετοχή είναι 50 ευρώ το μήνα (ανά 4 εβδομάδες). Με προπληρωμή όλου του κύκλου δώρο ένας μήνας σπουδών. Με τη λήξη του προγράμματος λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης με τίτλο Συναστρίες - Βασικά Συστήματα Πρόβλεψης
- Τμήμα Προχωρημένων Αστρολογίας Β' - Έναρξη 6 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο 13:00 - 15:00 για 8 μήνες. Ενότητες που θα καλυφθούν είναι τα Μεσοδιαστήματα, το Ηλιακό Τόξο, η Διόρθωση Ωροσκόπου, οι Αραβικοί Κλήροι, οι Ανιούσες, οι Εκλείψεις και το πρόγραμμα Solar Fire. H συμμετοχή είναι 50 ευρώ το μήνα (ανά 4 εβδομάδες). Με την προπληρωμή όλου του ποσού δίνεται ένας μήνας δώρο. Με τη λήξη του προγράμματος λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης με τίτλο Προχωρημένα Συστήματα Πρόβλεψης
- Τμήμα Συμβουλευτικής Αστρολογίας - Έναρξη 6 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο 10:30 - 12:30 για 6 μήνες. Ενότητες που θα καλυφθούν είναι η Ψυχολογική Αστρολογία, η Καρμική Αστρολογία, Εξελικτική και Εσωτερική Αστρολογία. Η συμμετοχή είναι 50 ευρώ το μήνα (ανά 4 εβδομάδες). Με την προπληρωμή του ποσού δίνονται δώρο 2 βιβιλία των εκδόσεων IL Piccolo σχετικά με το αντικείμενο του σεμιναρίου (επιλογή από 4 σχετικά με το θέμα βιβλία, Ψυχολογική Αστρολογία, Επτά Ακτίνες, Πλούτων-Εισαγωγή στην Εξελικτική Αστρολογία και Αστρολογία της Αναζήτησης). Με τη λήξη του προγράμματος λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης με τίτλο Συμβουλευτική Αστρολογία

- Tμήμα Πρακτικής Εξάσκησης στους Γενέθλιους Χάρτες και τις Προβλέψεις. Το τμήμα αυτό θα ξεκινήσει την Τετάρτη στις 10 Οκτωβρίου στις 19:00 και θα γίνεται κάθε Τετάρτη. Η διάρκεια του τμήματος θα είναι καταρχήν 4 μήνες (16 εβδομάδες) με προοπτική για συνέχεια, εφόσον το επιθυμεί η ομάδα που θα δημιουργηθεί. Αντικείμενο του τμήματος θα είναι να εξετάζουμε σε κάθε συνάντηση 1-2 χάρτες ατόμων με κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που τους αφορά και να βλέπουμε την ερμηνεία που μπορεί να δοθεί α) μέσω του γενέθλιου χάρτη και β) μέσω των μεθόδων πρόβλεψης σε αυτό το γεγονός. Θα χρησιμοποιηθούν τα συστήματα πρόβλεψης Διελεύσεις, Πρόοδοι και Ηλιακή / Σεληνιακή Επιστροφή.
Τα παραπάνω είναι τα βασικά τμήματα σπουδών που θα λειτουργήσουν από αρχές Οκτωβρίου. Περαιτέρω ανακοινώσεις θα αναρτηθούν σε περίπτωση που δημιουργηθούν και επιμέρους τμήματα με πιο εξειδικευμένα αντικείμενα.
Για όλα τα τμήματα υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα καθώς και παρακολούθησης μεμονωμένων ενοτήτων.

Για πληροφορίες, κρατήσεις επικοινωνήστε στο vpapadolias@gmail.com