Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΣΤΡΙΕΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΣΤΡΙΕΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

---

Το τμήμα θα διεξάγεται κάθε Σάββατο 16:00 με 18:00, ξεκινώντας από τις 30 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει 32 εβδομάδες.

Στα πλαίσια του κύκλου μαθημάτων θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω αντικείμενα:

- Συναστρίες (4 μαθήματα)
- Διελεύσεις (6 μαθήματα)
- Προοδευτικά (8 μαθήματα)
- Ηλιακή Επιστροφή (6 μαθήματα)
- Εκλείψεις (4 μαθήματα)
- Σύνθετος Χάρτης Σχέσεων (4 μαθήματα)

Η συμμετοχή είναι 40 ευρώ το μήνα με πληρωμή κάθε 4 μαθήματα. 

Τα μαθήματα είναι διαδικτυακά μέσω Zoom. 

Για ερωτήσεις, δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να στείλετε στο Inbox.