Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009

Ενδεικτική Ύλη Προγράμματος Προχωρημένων

Για τους προχωρημένους σπουδαστές της Αστρολογίας γίνονται σεμινάρια για την κατανόηση εναλλακτικών μεθόδων θέασης ενός χάρτη.

Σεμινάρια Εσωτερικής Αστρολογίας

Στα σεμινάρια αυτά παρουσιάζεται η εναλλακτική προσέγγιση της αστρολογίας από τους εσωτερικούς αστρολόγους και οι διαφορές που υπάρχουν με την κλασσική αστρολογία. Στα πλαίσια των σεμιναρίων αναλύτονται:

- Οι βασικές αρχές της Θεοσοφίας, προκειμένου να έχει ο σπουδαστής το κατάλληλο λεξιλόγιο να κατανοήσει την Εσωτερική Αστρολογία
- Τα πρώτα βήματα της Εσωτερικής Αστρολογίας από τον Άλαν Λήο και οι πρώτες αντιστοιχίες με τη Θεοσοφία
- Το σύστημα Μπέιλη με τις επτά ακτίνες, τα θετικά σημεία του και η αμφισβήτηση που έχει δεχτεί
- Οι εσωτερικές καταβολές του Ρουντίαρ και το πέρασμα του από την Εσωτερική στην Συστημική Αστρολογία.
- Οι έννοιες της Ψυχής, του Κάρμα και του Ντάρμα και η συσχέτιση τους με το γενέθλιο χάρτη. Κλασσική και Εξελικτική θεώρηση. Οι απόψεις του Ρουντίαρ.

Σεμινάρια Ψυχολογικής Αστρολογίας

Στα σεμινάρια αυτά διδάσκεται η συσχέτιση της αστρολογίας με την Ψυχολογία και ο τρόπος που σήμερα αντιλαμβανόμαστε αυτό που ονομάζουμε Ψυχολογική Αστρολογία. Στο πλαίσιο αυτών των σεμιναρίων περιλαμβάνονται:

- Οι βασικές αρχές της Ψυχολογίας του Γιουνγκ. Ομοιότητες και διαφορές με τον Φρόυντ και άλλους θεωρητικούς της Ψυχανάλυσης.
- Συσχέτιση της Αναλυτικής Ψυχολογίας με την Αστρολογία. Ομοιότητες και Διαφορές. Ψυχολογικοί Τύποι και Στοιχεία. Η ψυχολογική θέαση του ζωδιακού. Η εργασία της Hammaker.
- Συστημική Ψυχολογία και Αστρολογία. Η εργασία του Ρουντίαρ. Ο αστρολογικός χάρτης και το τραύμα της Γέννησης. Τα επίπεδα ερμηνείας του χάρτη. Η σχέση Ήλιου / Σελήνης. Συστήματα Αναφοράς. Αστρολογία και Μεταμόρφωση.

Σεμινάρια Βιωματικής Αστρολογίας

Στον κύκλο των σεμιναρίων αυτών αναπτύσσεται η επίδραση του Χείρωνα στην Αστρολογία. Αναλυτικότερα:

- Μαθαίνουμε πώς να αξιολογούμε την επίδραση του Χείρωνα στο χάρτη και στην πρόβλεψη.
- Εξετάζουμε πώς αυτός συνδυάζεται με τους τρεις δρόμους εξέλιξης που σηματοδοτούνται από τους τρεις μεγάλους εξωκρόνιους πλανήτες.
- Εξετάζουμε διάφορα συστήματα θεραπείας που έχουν υποστεί επίδραση από την Αστρολογία ώστε να καταλήγουμε στη λεγόμενη θεραπευτική αστρολογία (astrology of healing)

Σεμινάρια Ενεργειακής Αστρολογίας

Στα σεμινάρια αυτά εξετάζουμε την Αστρολογία από τη σκοπιά της ενέργειας. Επηρεαζόμενοι από στοιχεία του Εσωτερισμού, της Αρχαίας Ελληνικής Αστρολογίας και της Ψυχολογικής Αστρολογίας μαθαίνουμε:

- τις βασικές ενεργειακές αρχές που διέπουν το Σύπμαν σύμφωνα με τον Εσωτερισμό (εσωτερική κοσμογονία)
- τις έννοιες καλό και κακό, δράση και αντίδραση και τη διαλεκτική της δράσης / αντίδρασης / σύνθεσης, όπως εκφράζεται μέσα από τα σημεία του χάρτη
- την ενεργειακή σημασία του Ωροσκόπου και του Μεσουρανήματος
- τη θέαση της γέννησης ως ενεργειακής αποτύπωσης
- την αλλοτριωτική διαδικασία που συμβολίζει ο ζωδιακός κύκλος
- τη σημασία της "συνείδησης" και το ενεργειακό της περιεχόμενο
- τη θέαση του ζωδιακού ως ημερήσιου ενεργειακού χάρτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου