Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009

Τμήματα Μαθημάτων

Συνεχίζοντας την προηγούμενη εισαγωγή να ενημερώσουμε τους αναγνώστες ότι μαθήματα παραδίδονται για τις ακόλουθες ενότητες:

Για αρχάριους:
- Βασικές αρχές αστρολογίας, ιστορικό πλαίσιο και αστρονομικές αναφορές

Για ελαφρώς προχωρημένους:
- Ανάλυση Γενέθλιου Χάρτη
- Mελέτη όψεων και σχηματισμών
- Συναστρίες και χάρτες σχέσεων
- Προοδευτικοί χάρτες

Για ελαφρώς ή περισσότερο προχωρημένους
- Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην ερμηνεία ενός χάρτη (ψυχολογική, συστημική, βιωματική, εξελικτική προσέγγιση)
- Αστρολογία και εσωτερικά συστήματα (σύστημα Μπέιλη, Καμπάλλα, κλπ)
- Ψυχολογική Αστρολογία και Συστημική προσέγγιση

Τα μαθήματα παραδίδονται ατομικά και δι' αλληλογραφίας. Σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται και σεμινάρια σε ομάδες για την εμβάθυνση ή την επισκόπηση της ύλης.

Για τους ενδιαφερόμενους ισχύει η ηλεκτρονική διεύθυνση vpapadolias@gmail.com στην οποία μπορείτε να στείλετε τις αιτήσεις συμμετοχής σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου