Σάββατο 20 Ιουλίου 2019

Διαδικτυακά Μαθήματα Αστρολογίας μέσω Paypal

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένα τα διαδικτυακά μας σεμινάρια αστρολογίας μέσω Paypal, μόνο με 10 ευρώ.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι τρεις κινήσεις.

Α. Κάνετε την πληρωμή σας μέσω Paypal (πατώντας το Book Now)
B. Μετά την πληρωμή το σύστημα σας πηγαίνει αυτόματα στη σελίδα του youtube που μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του μαθήματος
Γ. Αποθηκεύετε το σύνδεσμο στην επιφάνεια εργασίας ή στα Αγαπημένα σας για να μπορείτε να τον επισκεφτείτε όσες φορές θέλετε.

Ακολουθεί λίστα των διαθέσιμων σεμιναρίων
Για ερωτήσεις, απορίες στο vpapadolias@gmail.com

Ενότητα Αστρολογικές Όψεις

1. Αστρολογικές Όψεις στο Γενέθλιο Χάρτη
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζουμε σύντομες προσεγγίσεις για το πώς ερμηνεύουμε τις όψεις στο γενέθλιο χάρτη.
2. Αστρολογικές Όψεις στη Συναστρία
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζουμε τι σημαίνουν οι διάφορες όψεις που γίνονται μεταξύ των χαρτών δύο συντρόφων στη συναστρία, ποιες θεωρούνται θετικές και ποιες αρνητικές όψεις.
3. Αστρολογικές Όψεις στις Διελεύσεις
Στο σεμινάριο αυτό δίνονται κατευθύνσεις για το πώς μας επηρεάζουν οι διελεύσεις των αργών και των γρήγορων πλανητών στο γενέθλιο χάρτη.
4. Αστρολογικές Όψεις στον Προοδευτικό Χάρτη
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζεται τι σημαίνουν οι όψεις που κάνουν οι προοδευτικοί πλανήτες μεταξύ τους ή με το γενέθλιο ή με τις διελεύσεις.
Ενότητα Προοδευτικός Χάρτης

1. Εισαγωγή στον Προοδευτικό Χάρτη
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζεται τι είναι ο προοδευτικός χάρτης, πού τον χρησιμοποιούμε, πώς τον παράγουμε από τα αστρολογικά προγράμματα και με ποιους τρόπους τον συνδυάζουμε με το γενέθλιο ή τις διελεύσεις.
2. Η Ερμηνεία της Προοδευτικής Σελήνης
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζουμε τι σημαίνει η Προοδευτική Σελήνη στα ζώδια και τους οίκους; Πώς ερμηνεύονται οι αστρολογικές της όψεις; Πώς χρησιμοποιούμε την προοδευτική Σελήνη για να προβλέψουμε γεγονότα; Τι σημαίνουν οι κύκλοι της Προοδευτικής Σελήνης;
3. Προβλέψεις για τα Αισθηματικά με τον Προοδευτικό Χάρτη
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον προοδευτικό χάρτη για να προβλέψουμε την έναρξη, διάρκεια ή τέλος μίας σχέσης καθώς και τυχόν προτιμήσεις και επιθυμίες ενός ατόμου για το είδος του συντρόφου ή της σχέσης του.
4. Προβλέψεις για τα Επαγγελματικά με τον Προοδευτικό Χάρτη
Στο σεμινάριο εξετάζουμε πώς χρησιμοποιούμε τον Προοδευτικό Χάρτη για να κάνουμε προβλέψεις για τα επαγγελματικά μας. Μέσα από παραδείγματα θα δούμε πώς βλέπουμε τις επαγγελματικές προοπτικές και πώς τις ερμηνεύουμε.
5. Προβλέψεις για την Υγεία με τον Προοδευτικό Χάρτη
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζουμε πώς χρησιμοποιούμε τον προοδευτικό χάρτη για να κάνουμε προβλέψεις για θέματα υγείας. Μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων βλέπουμε ποιοι είναι οι κατάλληλοι δείκτες που πρέπει να εξετάζουμε για να κάνουμε τις ανάλογες προβλέψεις.
6. Συναστρίες με τον Προοδευτικό Χάρτη
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζουμε πώς χρησιμοποιούμε τον προοδευτικό χάρτη για να εξετάσουμε αν ταιριάζουν δύο άτομα μεταξύ τους και αν η σχέση έχει λόγο που γίνεται αυτή τη στιγμή και πόσο μπορεί να διαρκέσει.
Ενότητα Σχηματισμοί Όψεων

1. Σχηματισμοί Όψεων - Το ΤΑΥ Τετράγωνο
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζουμε την ερμηνεία του ΤΑΥ τετραγώνου με παραδείγματα και εφαρμογές. Πώς ερμηνεύουμε το Μεγάλο Τρίγωνο στο Γενέθλιο; Σε χάρτες γεγονότων; Στις προβλέψεις;
2. Σχηματισμοί Όψεων - Το Μεγάλο Τρίγωνο
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζουμε την ερμηνεία του Μεγάλου Τριγώνου με παραδείγματα και εφαρμογές. Πώς ερμηνεύουμε το Μεγάλο Τρίγωνο στο Γενέθλιο; Σε χάρτες γεγονότων; Στις προβλέψεις; (στο σεμινάριο γίνεται αναφορά και στο σχηματισμό του χαρταετού ως προέκτασης του Μεγάλου Τριγώνου)
3. Σχηματισμοί Όψεων - Ο Μεγάλος Σταυρός
Στο σεμινάριο εξετάζουμε πώς ερμηνεύουμε το Μεγάλο Σταυρό στο Γενέθλιο Χάρτη και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για την προσωπικότητα και τη ζωή κάποιου ανθρώπου από αυτόν.
4. Σχηματισμοί Όψεων - Ο σχηματισμός YOD
Στο σεμινάριο εξετάζουμε πώς ερμηνεύουμε το Σχηματισμό YOD στο Γενέθλιο Χάρτη και τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για την προσωπικότητα και τη ζωή κάποιου ανθρώπου από αυτόν.
Ενότητα Ηλιακή Επιστροφή

1: Εισαγωγή στην Ηλιακή Επιστροφή
Στο σεμινάριο γίνεται εισαγωγή στο τι είναι και πώς ερμηνεύουμε το χάρτη της ηλιακής επιστροφής. Δίνονται παραδείγματα σε ωροσκόπια και οι βασικές αρχές ερμηνείας.
2: Ηλιακή Επιστροφή και Γενέθλιος Χάρτης
Στο σεμινάριο εξετάζεται η ερμηνεία της Ηλιακής Επιστροφής σε σχέση με το Γενέθλιο και εξετάζονται και κάποιες πρώτες μέθοδοι χρονολόγησης της Ηλιακής Επιστροφής
3: Μέθοδοι Χρονολόγησης
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζονται μέθοδοι χρονολόγησης της ηλιακής επιστροφής με παραδείγματα στους χάρτες γνωστών πολιτικών προσώπων.
4: Η Σεληνιακή Επιστροφή και πώς τη χρησιμοποιούμε
Στο σεμινάριο γίνεται αναφορά στο τι είναι η Σεληνιακή Επιστροφή και πώς τη χρησιμοποιούμε. Μόνη της, σε σχέση με το γενέθλιο και σε σχέση με την ηλιακή επιστροφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου