Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Λίγα λόγια για τη φάση Νέας Σελήνης

Λίγα λόγια για τη φάση Νέας Σελήνης

Κάθε φάση της Σελήνης στην οποία εισερχόμαστε δύναται να εξηγήσει τη φάση του ενεργειακού ή συνειδησιακού κύκλου που διανύουμε. Στη φάση της Νέας Σελήνης υπάρχει μια έντονη επιστροφή στις ανάγκες του φυσικού σώματος και σε προσπάθεια αναζωογόνησης ή ξεκούρασης. Παράλληλα στη φάση αυτή ξεκινάμε συνήθως με την ανακοίνωση κάποιας νέας ιδέας γύρω από την οποία αρχίζουμε να μαζεύουμε σιγά σιγά υποστηρικτές. Ωστόσο μέχρι να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα θα μεσολαβήσουν ακόμη πολλές δοκιμές και λάθη. Επιστρέφουμε επίσης στις δικές μας ατομικές ανάγκες, γινόμαστε προσωρινά περισσότερο ατομιστες. Η άποψη των άλλων έχει μικρότερη σημασία προς στιγμήν μπροστά στην ανάγκη να εκφράσουμε το στίγμα μας.
Να σημειωθεί ότι κάθε ένας από μας στο γενέθλιο ή τον προοδευτικό του χάρτη μπορεί να βρίσκεται σε άλλη φάση της σελήνης. Εάν αυτή συμφωνεί με την φάση που διανύει η Σελήνη τώρα η βίωση της φάσης αυτής γίνεται πιο έντονα και οι αποφάσεις πιο σημαντικές.