Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009

Μαθήματα δι' αλληλογραφίας

Τα μαθήματα δι' αλληλογραφίας γίνονται μέσω υλικού, το οποίο έχει οργανωθεί σε ενότητες και αποστέλλεται στο μαθητή στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Περιέχει τη θεωρία του μαθήματος, ιστορικές αναφορές, παραδείγματα και ασκήσεις. Ο μαθητής μπορεί να ζητά διευκρινίσεις και να απαντήσεις στις ασκήσεις, ενώ μπορεί εφόσον θέλει να κατανοήσει περισσότερο το θέμα να ζητήσει και περισσότερα παραδείγματα και ασκήσεις.

Κάθε ενότητα που αποστέλλεται στο μαθητή περιέχει αρκετό υλικό προς κατανόηση της θεωρίας, ώστε ο μαθητής να χρειάζεται να αφιερώσει αρκετό χρόνο για να κατανοήσει πλήρως το θέμα. Έτσι, ο σπουδαστής έχει αρκετό υλικό στη διάθεση του για να δουλέψει, το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει και διαχρονικά στην ενασχόληση του με την αστρολογία.

Αναφορές στο υλικό των μαθημάτων μπορεί να γίνεται από το σπουδαστή μόνο εφόσον αναφέρεται η πηγή του. Σημειώνεται ότι το υλικό όλων των μαθημάτων είναι ήδη κατατεθειμένο σε αρμόδιο συμβολαιογράφο προς κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ σχεδιάζεται και ειδική έκδοση που θα περιέχει την ύλη των μαθημάτων σε μορφή βιβλίου.

Το βιβλίο θα είναι επίσης διαθέσιμο για αγορά από τους σπουδαστές (και όχι μόνο) μετά την έκδοση του. Ο σπουδαστής θα μπορούσε θεωρητικά να βασιστεί σε αυτό για να αναπτύξει τις γνώσεις του, χωρίς να ανατρέξει σε μαθήματα, ωστόσο στις περιπτώσεις αυτές δε θα έχει την υποστήριξη του δασκάλου στην επίλυση αποριών ή εξέταση των ασκήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου