Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

Βαθμολογία Πλανητών στη Σύγχρονη Αστρολογία

Πολλοί που ξεκινούν την ενασχόληση τους από την Παραδοσιακή Αστρολογία χωρίς να γνωρίζουν πώς λειτουργεί η Μοντέρνα (είδος που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, παλιότερα δεν υπήρχε τέτοιο φαινόμενο) δείχνουν να ξαφνιάζονται όταν μαθαίνουν ότι στην Σύγχρονη Αστρολογία δεν υπάρχει κάποιο ανάλογο σύστημα βαθμολόγησης πλανητών όπως στην Παραδοσιακή. Δεν υπάρχουν όρια, τριπλότητες, πρόσωπα, καψίματα, καζίμι, καμμένες περιοχές, βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά και άλλων κατευθύνσεων τεταρτημόρια. Παρόλα αυτά, αυτό δε σημαίνει ότι η σύγχρονη αστρολογία δε χρησιμοποιεί κι αυτή με τη σειρά της κάποια κριτήρια βαθμολόγησης πλανητών, έστω κι αν δεν ονομάζει βαθμολόγηση την όλη διαδικασία. Τρανό παράδειγμα για το ότι συμβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι όλοι συχνά λέμε ότι κάποιος είναι "πλουτώνιος", "ουράνιος", "κρόνιος". Τι υποδηλώνουμε με αυτό; Υποδηλώνουμε ότι ασυνείδητα βάζουμε σε προτεραιότητα έναν πλανήτη, θεωρώντας ότι είναι "δυνατός" στον χάρτη.

Τι κριτήρια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στη σύγχρονη αστρολογία για να κρίνουμε αν ένας πλανήτης είναι δυνατός ή όχι; Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά, απλά δεν έχουν κωδικοποιηθεί ως τώρα από τους μοντέρνους αστρολόγους. Κάποια από αυτά είναι κληρονομιά της παραδοσιακής αστρολογίας βέβαια, όπως η κυριαρχία ή η έξαρση σε ένα ζώδιο. Άλλα όμως έχουν να κάνουν με μια πιο σύγχρονη αντίληψη όπως για παράδειγμα η σχέση με μεσοδιαστήματα.

Παρακάτω ακολουθεί μία προσπάθεια κωδικοποίησης τέτοιων δυνάμεων. Φυσικά εδώ θα πρέπει να προσέξουμε το γεγονός ότι όλα αυτά μαζί θα πρέπει να υπολογίζονται συνδυαστικά. Κανένα από τα παρακάτω στοιχεία είτε θετικά είτε αρνητικά δεν μπορεί να "σηκώσει" τη δύναμη ενός πλανήτη ή να του μειώσει τη δύναμη. Εφόσον όμως ένας πλανήτης εμφανίζει 4,5 ή 6 και πάνω από τα στοιχεία της μίας ή της άλλης πλευράς μπορούμε να αρχίσουμε να συζητούμε για τη δύναμη ή την αδυναμία τους.

ΥΠΕΡ

1. Κυριαρχία ή Έξαρση
2. Γωνιακός Οίκος
3. Ψηλά στο χάρτη
4. Σε σύνοδο με MC , ASC
5. Πολλές όψεις, κατά προτίμηση με προσωπικούς πλανήτης και θετικές
6. Στενές όψεις (ιδιομοιρίας)
7. Αν μιλάμε για Ήλιο, Σελήνη, ο Ήλιος ισχυρός σε ημερήσιο χάρτη, η Σελήνη ισχυρή σε νυχτερινό χάρτη
8. Αν κάνει όψεις με τα Φώτα
9. Αν κάνει θετική όψη με το Δία ή το Βόρειο Δεσμό
10. Αν κάνει τρίγωνο με ASC, MC
11. Αν είναι χορηγός του Ήλιου ή της Σελήνης ή έχει αμοιβαία υποδοχή
12. Σε σύνοδο με ευμενή απλανή αστέρα
13. Σε σύνοδο ή αντίθεση με ευνοϊκό μεσοδιάστημα, π.χ. Ήλιου Δία
14. Κάνει ευνοϊκές όψεις με τον χορηγό ή τον κυβερνήτη του οίκου του
15. Ο χορηγός ή ο κυβερνήτης του οίκου του είναι σε καλό ζώδιο και με καλές όψεις
16. Είναι στην κορυφή κάποιου σχηματισμού όπως κουβάς (bucket) ή μεγάλου τριγώνου, ενίοτε δε και ΤΑΥ τετραγώνου, αν μπορεί να διαχειριστεί τους άλλους πλανήτες.

ΚΑΤΑ

1. Αδυναμία ή Πτώση
2. Οίκος άτυχος, 6, 8, 12
3. Χαμηλά στο χάρτη
4. Σε οίκους διάδοχους ή κατιόντες
5. Λίγες όψεις ή όψεις με αδιάφορους πλανήτες
6. Περισσότερες αρνητικές από θετικές όψεις
7. Όψεις με μεγάλη ανοχή
8. Αν μιλάμε για Ήλιο, Σελήνη, ο Ήλιος αδύναμος σε νυχτερινό χάρτη , η Σελήνη αδύναμη σε ημερήσιο χάρτη.
9. Ανάδρομος ή Στάσιμος
10. Αν κάνει αρνητική όψη με τον Κρόνο ή τον Πλούτωνα. Για Σελήνη ή Ερμή ενδεχομένως και με Ουρανό ή Ποσειδώνα.
11. Σε σύνοδο με δυσμενή απλανή αστέρα
12. Σε σύνοδο ή αντίθεση με μη ευνοϊκό μεσοδιάστημα π.χ. Άρη Κρόνου
13. Σε τελευταίες (αναιρετικές) μοίρες του ζωδίου, δηλαδή 28 και 29.
14. Κάνει κακές όψεις με τον χορηγό ή τον κυβερνήτη του οίκου του
15. Ο χορηγός ή ο κυβερνήτης του οίκου του είναι σε άσχημο ζώδιο και έχει κακές όψεις
16. Είναι σε σύνοδο, αντίθεση ή τετράγωνο με κάποια κοντινή έκλειψη
17. Είναι στην κορυφή ενός σχηματισμού ΤΑΥ τετραγώνου ή YOD σε σχετική αδυναμία να διαχειριστεί τους άλλους πλανήτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου