Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

Ενάρξεις Σεμιναρίου 10 Ιανουαρίου με 10 Φεβρουαρίου 2019

Στο διάστημα 10 Ιανουαρίου με 10 Φεβρουαρίου προγραμματίζονται οι παρακάτω ενάρξεις σεμιναρίων:

- Σάββατο 12 Ιανουαρίου στις 16:00 και κάθε Σάββατο 16:00 με 18:00 νέο τμήμα αρχαρίων αστρολογίας

- Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου στις 19:00 και κάθε Παρασκευή στις 19:00 για 8 εβδομάδες θα διδαχτεί η ενότητα για τον Προοδευτικό Χάρτη (Δευτερεύουσες Πρόοδοι)

- Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 10:30 και κάθε Σάββατο για 8 εβδομάδες θα διδαχτεί η ενότητα για την Εσωτερική Αστρολογία

- Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 13:00 και κάθε Σάββατο για 4 εβδομάδες θα διδαχθεί η ενότητα της Διόρθωσης Ωροσκόπου

Καλή Χρονιά και Καλές Σπουδές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου