Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Τμήμα Πρακτικής Εξάσκησης στους Γενέθλιους Χάρτες και τις Προβλέψεις

To τέταρτο τμήμα που θα ξεκινήσει στο πρόγραμμα σεμιναρίων μας τον Οκτώβριο θα είναι το τμήμα Πρακτικής Εξάσκησης στους Γενέθλιους Χάρτες και τις Προβλέψεις. Το τμήμα αυτό θα ξεκινήσει την Τετάρτη στις 10 Οκτωβρίου στις 19:00 και θα γίνεται κάθε Τετάρτη. Η διάρκεια του τμήματος θα είναι καταρχήν 4 μήνες (16 εβδομάδες) με προοπτική για συνέχεια, εφόσον το επιθυμεί η ομάδα που θα δημιουργηθεί.
Αντικείμενο του τμήματος θα είναι να εξετάζουμε σε κάθε συνάντηση 1-2 χάρτες ατόμων με κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που τους αφορά και να βλέπουμε την ερμηνεία που μπορεί να δοθεί α) μέσω του γενέθλιου χάρτη και β) μέσω των μεθόδων πρόβλεψης σε αυτό το γεγονός.
Να σημειωθεί ότι στο τμήμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν άτομα που γνωρίζουν τη θεωρία του Γενέθλιου Χάρτη και τα βασικά συστήματα πρόβλεψης (Διελεύσεις, Ηλιακή Επιστροφή και Δευτερεύουσες Πρόοδοι) ενώ γνωρίζουν επίσης και την θεωρία της Συναστρίας και του Σύνθετου Χάρτη. Στο τμήμα θα χρησιμοποιηθούν μόνο οι παραπάνω μέθοδοι πρόβλεψης με σκοπό την εμπέδωση τους. Δε θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές πιο προχωρημένες, όπως Μεσοδιαστήματα, Ηλιακό Τόξο, κλπ.
Τα μαθήματα θα γίνουν στην οδό Λέκκα 3-5 στο Σύνταγμα και το κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ το μήνα με πληρωμή ανά 4 εβδομάδες. Για την εγγραφή σας θα πρέπει να στείλετε το ονοματεπώνυμο σας και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας στο vpapadolias@gmail.com.

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν εξ' αποστάσεως μπορεί να τους στέλνεται η ηχογράφηση και οι σημειώσεις του εκάστοτε μαθήματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου