Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Κύκλος Μαθημάτων Αστρολογίας για Προχωρημένους

Κύκλος Μαθημάτων Αστρολογίας για Προχωρημένους
Ο κύκλος μαθημάτων για Προχωρημένους που θα γίνεται κάθε Σάββατο 13:00 με 15:00 περιλαμβάνει αρκετές μεθόδους πρόβλεψης που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές στο μέσο σπουδαστή της αστρολογίας. Έτσι θα λέγαμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες για όσους θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο από το Γενέθλιο, τις Διελεύσεις και τον Προοδευτικό Χάρτη.
Η ενότητα μαθημάτων θα ξεκινήσει με την ενότητα των Εκλείψεων, που συνήθως παραγνωρίζεται στα συστήματα πρόβλεψης, αν και δείχνει ιδιαίτερα σημαντική. Θα δούμε για παράδειγμα στην ενότητα αυτή πώς δεν αρκεί να μελετάμε τις διελεύσεις πάνω στο γενέθλιο χάρτη, αλλά ότι πολλά σημαντικά γεγονότα συμβαίνουν με διελεύσεις πάνω σε εκλείψεις.
Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τα Μεσοδιαστήματα. Το μάθημα αυτό θα διδαχθεί φέτος για 6 εβδομάδες και θα μας δοθεί η δυνατότητα να εξετάσουμε τα μεσοδιαστήματα και στο γενέθλιο χάρτη και στις Προβλέψεις. Θα δούμε πώς τα Μεσοδιαστήματα βοηθούν πολύ όταν η πρόβλεψη απαιτείται να γίνει πολύ πολύ συγκεκριμένη, όταν για παράδειγμα εξετάζουμε κάποιο πρόβλημα υγείας. Θα δούμε επίσης πώς τα Μεσοδιαστήματα γίνονται πολύ χρήσιμα, όταν ακόμη δεν ξέρουμε την ακριβή ώρα γέννησης ενός ατόμου.
Θα συνεχίσουμε τον κύκλο Μαθημάτων με τη Ηλιακό Τόξο. Κι αυτή θα διδαχθεί για 6 εβδομάδες. Θα δούμε πώς με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη σημαντικών γεγονότων της ζωής μας. Ειδικά σημεία καμπής, όπως μία χρόνια ασθένεια μπορεί να συσχετιστούν με στοιχεία του χάρτη του ηλιακού τόξου (π.χ. μία αλλαγή οίκου). Τόσο στιγμιαία γεγονότα όσο και στροφές της ζωής μπορούν να μελετηθούν με αυτόν τον χάρτη. Θα δούμε πώς εφαρμόζεται η μέθοδος στο γενέθλιο χάρτη αλλά και με τη χρήστη των Μεσοδιαστημάτων.
Φυσική συνέχεια της μεθόδου του Ηλιακού Τόξου είναι η Διόρθωση Ωροσκόπου. Κι αυτό γιατί μία από τις δύο βασικές μεθόδους Διόρθωσης είναι μέσω του Ηλιακού Τόξου. Μέσω παραδειγμάτων θα προσπαθήσουμε να δούμε το σκεπτικό που ακολουθούμε στη Διόρθωση ενός χάρτη για να βρούμε τον Ωροσκόπο.
Ο κύκλος μαθημάτων θα συνεχίσει με δύο ακόμη πιο ενδιαφέρουσες και ακόμη λιγότερο γνωστές μεθόδους πρόβλεψης. Θα μιλήσουμε για τις Ανιούσες, ένα αρχαιοελληνικό σύστημα που δουλεύει αρκετά διαφορετικά από τις άλλες μεθόδους πρόβλεψης, όμως, αν κάποιος το κατανοήσει γίνεται τόσο μα τόσο απλό (ορισμένοι κάνουν πρόβλεψη "στο πόδι" μόνο με αυτό).
Και θα μιλήσουμε επίσης και για τους Αραβικούς Κλήρους, που προσωπικά πιστεύω ότι αν τα Μεσοδιαστήματα είναι το δεξί χέρι του αστρολόγου στην πρόβλεψη ακριβείας, οι Αραβικοί Κλήροι είναι το αριστερό. Θέματα ασθένειας, πλουτισμού ακόμη και θανάτου μπορεί να εντοπιστούν με τη βοήθεια των κλήρων πολύ πιο συγκεκριμένα από ότι με τις απλές μεθόδους πρόβλεψης.
Θα τελειώσουμε τον κύκλο μαθημάτων με την εκπαίδευση πάνω στο αστρολογικό πρόγραμμα Solar Fire, εργαλείο απαραίτητο για τον σπουδαστή αλλά και τον επαγγελματία της αστρολογίας.
Οι ενότητες μπορούν να παρακολουθηθούν και αυτόνομα, αν κάποιος θέλει να συμπληρώσει κάποια κενά.
Συστήνουμε ωστόσο να παρακολουθήσετε σε μία συνέχεια τις ενότητες Μεσοδιαστήματα -> Ηλιακό Τόξο και Διόρθωση Ωροσκόπου καθώς αποτελούν μία κάποιου είδους συνέχεια στη σύγχρονη αστρολογία.
Για παρακολούθηση εξ' αποστάσεως υπάρχει η δυνατότητα να αποστέλλονται σε κάθε μάθημα οι ηχογραφήσεις μαζί με τις αντίστοιχες σημειώσεις.
Για περαιτέρω πληροφορίες, κρατήσεις θέσεων στείλτε μας μήνυμα στο vpapadolias@gmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου