Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Ολοκληρώνεται η σειρά μαθημάτων για το Γενέθλιο Χάρτη

Η σειρά διακτυακών μαθημάτων για το Γενέθλιο Χάρτη πλησιάζει σιγά σιγά στο τέλος, στο θεωρητικό τουλάχιστον σκέλος. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να έχει τη σειρά των μαθημάτων, ολόκληρη ή βιντεοσκοπημένα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο inbox. 1. Εισαγωγή, τι πληροφορίες μας δίνουν τα αστρολογικά προγράμματα solar fire, astro-seek, astro.com 2. Αξιολόγηση δυνάμεων πλανητών. Τι σημαίνει Κρόνιος, Ουράνιος, κλπ. Ερμηνεία τρίπτυχου Ήλιου-Σελήνης-Ωροσκόπου 3. Μορφολογία του χάρτη (chart shaping) . Θεωρία των επαναλαμβανόμενων θεμάτων 4. Πρακτική 5. Δείκτες οικονομικών και επαγγελματικών θεμάτων στο γενέθλιο 6. Δείκτες αισθηματικών θεμάτων στο γενέθλιο χάρτη 7. Θέματα υγείας, παιδιών, φιλίας, σπουδών στο γενέθλιο χάρτη 8. Πρακτική 9. Ψυχολογική προσέγγιση - Η σημασία Σελήνης, Ήλιου και Άρη και πώς δημιουργείται μία αποκλίνουσα προσωπικότητα 10. Ψυχολογική προσέγγιση - Η προσέγγιση του Dane Rudhyar και τα συστήματα αναφοράς στο γενέθλιο χάρτη (επίπεδα επιβίωσης, κοινωνικό, ατομικό, υπερπροσωπικό) 11. Πώς ερμηνεύουμε το γενέθλιο χάρτη από πλευράς Εξελικτικής Αστρολογίας 12. Πρακτική 13. Στοιχεία Προκαθορισμού - Δεσμοί της Σελήνης και άλλα σημεία 14. Στοιχεία Προκαθορισμού - Δεύτερο μέρος 15. Ιδιαίτερα σημεία στο χάρτη, όπως η Λίλιθ, το Βέρτεξ και ο Κλήρος της Τύχης 16. Πρακτική 17. Η τεχνική των αντισκιών και πώς ερμηνεύεται στο γενέθλιο χάρτη 18. Τι είναι οι παραλληλίες, οι αποκλίσεις και οι πλανήτες εκτός ορίων και πώς ερμηνεύονται στο γενέθλιο χάρτη 19. Ειδικές μοίρες στο χάρτη (π.χ. απλανείς, απόλυτες εξάρσεις, κρίσιμες μοίρες, κλπ) και πώς χρησιμεύουν στην αστρολογική ερμηνεία 20. Ιδιοσυγκρασίες 21. Θεμελιώδεις και Συμπτωματικές Δυνάμεις 22. Ο γενέθλιος χάρτης στην Εσωτερική Αστρολογία - Μέρος Ι 23. Ο γενέθλιος χάρτης στην Εσωτερική Αστρολογία - Μέρος ΙΙ 25. Τι είναι τα Μεσοδιαστήματα στο Γενέθλιο Χάρτη. 25. Τι είναι οι Κλήροι στο γενέθλιο χάρτη (θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα)

Τα μαθήματα της Πρακτικής δε στέλνονται, δεν είναι μαγνητοσκοπημένα, οπότε αγνοήστε τα. Απλά τα έχω για να διατηρείται η αρχική αρίθμηση των μαθημάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου