Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

Τμήματα Προβλέψεων για τη νέα χρονιά

Τμήματα Προβλέψεων για τη νέα χρονιά
Στη νέα σπουδαστική χρονιά θα λειτουργήσουν τρία τμήματα προβλέψεων:
α) από το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο 12:00 με 14:00 το τμήμα Συστήματα Πρόβλεψης Ι που θα εξετάσει τις ενότητες:
 1. Διελεύσεις (6 εβδομάδες)
 2. Ηλιακή Επιστροφή (6 εβδομάδες)
 3. Προοδευτικός Χάρτης (8 εβδομάδες)
 4. Εκλείψεις (4 εβδομάδες)
 5. Ανάδρομοι Πλανήτες (νέα ενότητα 4 εβδομάδες)
 6. Σύνθετος Χάρτης Σχέσεων (4 εβδομάδες)
β) από την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή 19:00 με 21:00 το τμήμα Συστήματα Πρόβλεψης ΙΙ που θα εξετάσει τις ενότητες:
 1. Μεσοδιαστήματα (6 εβδομάδες)
 2. Ηλιακό Τόξο (6 εβδομάδες)
 3. Διόρθωση Ωροσκόπου (4 εβδομάδες)
 4. Ανιούσες (4 εβδομάδες)
 5. Αραβικοί Κλήροι (4 εβδομάδες)
 6. Προβλέψεις για Εφημερίδες (4 εβδομάδες)
 7. Εκπαίδευση στο αστρολογικό πρόγραμμα Solar Fire (4 εβδομάδες)
γ) από την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη 19:00 με 21:00 το τμήμα Πρακτικής Εξάσκησης
Το τμήμα αυτό δεν έχει ύλη, αλλά προορίζεται για πρακτική εξάσκηση πάνω σε χάρτες. Θα εξετάζονται γενέθλιοι χάρτες και προβλέψεις με τη χρήση των μεθόδων των διελεύσεων, προοδευτικών και ηλιακής επιστροφής. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ξέρουν τις τεχνικές αυτές για να μπορούν να παρακολουθήσουν. Η διάρκεια θα είναι 5 μήνες. Με τη λήξη του τμήματος αυτού μετά από 5 μήνες την ίδια μέρα και ώρα θα διδαχθεί Ωριαία Αστρολογία.
Για όσους επιθυμούν να κάνουν κράτηση θέσης στείλτε μήνυμα στο inbox.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου