Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019

Τμήματα Αστρολογίας και Μεταφυσικής που θα λειτουργήσουν τη νέα περίοδο

Τμήματα Αστρολογίας και Μεταφυσικής που θα λειτουργήσουν τη νέα περίοδο

Στο Σύνταγμα:
  • Κάθε Δευτέρα 18:00-20:00 Ερμηνεία Γενέθλιου Χάρτη. Έναρξη 7 Οκτωβρίου
  • Κάθε Τετάρτη 19:00-21:00 Πρακτική Εξάσκηση, Ημέρα Έναρξης θα ανακοινωθεί
  • Κάθε Παρασκευή 19:00-21:00 Συστήματα Πρόβλεψης ΙΙ (Ηλιακό Τόξο, Μεσοδιαστήματα, Αραβικοί Κλήροι, Ανιούσες, κλπ), Ημέρα Έναρξης θα ανακοινωθεί
  • Κάθε Σάββατο 12:00-14:00, Συστήματα Πρόβλεψης Ι (Διελεύσεις, Ηλιακή Επιστροφή, Προοδευτικά, Εκλείψεις, κλπ), Ημέρα Έναρξης θα ανακοινωθεί
  • Κάθε Σάββατο 15:00-17:00, Τμήμα Μεταφυσικής, Ημέρα Έναρξης θα ανακοινωθεί

Διαδικτυακά:
  • Κάθε 2η Πέμπτη, 20:00 με 21:30, Τμήμα Αρχαρίων, Έναρξη 19 Σεπτεμβρίου
  • Κάθε 2η Τρίτη, 19:30 με 21:00, Ηλιακή Επιστροφή, Έναρξη 24/9 για 4 μαθήματα
  • Κάθε 2η Τρίτη, 19:30 με 21:00, Πολιτική Αστρολογία, Έναρξη 19/11 για 6 μαθήματα
Όσοι ενδιαφέρονται για πληροφορίες στο Inbox.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου