Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

Συστήματα Πρόβλεψης - Προσφορά Εγγραφής

Στις 28 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το νέο τμήμα διδασκαλίας αστρολογίας με αντικείμενο τα Συστήματα Πρόβλεψης. Φέτος στα Συστήματα Πρόβλεψης θα διδαχθούν οι παρακάτω ενότητες:
- Διελεύσεις (4 εβδομάδες)
- Δευτερεύουσες Πρόοδοι (4 εβδομάδες)
- Εκλείψεις (4 εβδομάδες)
- Ηλιακό Τόξο (4 εβδομάδες)
- Ηλιακή Επιστροφή (4 εβδομάδες)
- Μεσοδιαστήματα (6 εβδομάδες)
- Αραβικοί Κλήροι (6 εβδομάδες)
Συνολικά η διάρκεια των σεμιναρίων θα είναι 8 μήνες, ουσιαστικά δηλαδή θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής σεζόν. Μπορεί όμως εάν θέλει κάποιος να παρακολουθήσει και μεμονωμένες ενότητες, εάν κρίνει ότι χρειάζεται γνώσεις σε συγκεκριμένα συστήματα πρόβλεψης.
Η συμμετοχή και στα 2 τμήματα είναι 50 ευρώ το μήνα, ενώ για όσους έχουν κάρτα φίλων αστρολογίας το κόστος είναι 40 ευρώ το μήνα.
Για όσους καταβάλλουν τους δύο πρώτους μήνες ως τις 28 Σεπτεμβρίου (1η μέρα του μαθήματος) δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν τον τελευταίο μήνα του προγράμματος. Κερδίζουν έτσι έκπτωση 50 ευρώ (ή 40 για όσους είναι γραμμένοι στους Φίλους Αστρολογίας).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου