Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Προγραμματισμός Μαθημάτων 2016-2017

Προγραμματισμός Μαθημάτων 2016-2017
---------------------------
Σας ενημερώνουμε για τα τμήματα που ως αυτή τη στιγμή έχουμε αποφασίσει να λειτουργήσουν την επόμενη διδακτική περίοδο. Προσθήκες ή αλλαγές είναι πιθανό να υπάρξουν ενδεχομένως εντός των επόμενων ημερών και μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
Σεπτέμβριος
Δύο τμήματα μαθημάτων θα ξεκινήσουν φέτος από το Σεπτέμβρη.
Το τμήμα αρχαρίων θα συνεχίσει την βασική ύλη αστρολογίας από κει που σταμάτησε στο προηγούμενο εξάμηνο, δηλαδή στην εκμάθηση των οίκων. Τα μαθήματα θα γίνονται εκτός απροόπτου Σάββατο πρωί, όπως ξεκίνησαν και πέρυσι.
Θα δημιουργηθεί νέο τμήμα εκμάθησης των μεθόδων πρόβλεψης με τα ίδια αντικείμενα όπως και πέρυσι (διελεύσεις, πρόοδοι, ηλιακό τόξο, επιστροφές, μεσοδιαστήματα, αραβικοί κλήροι) και επιπλέον το κεφάλαιο των εκλείψεων που πέρυσι λόγω περιορισμένου χρόνου δεν είχε διδαχθεί. Η μέρα διεξαγωγής δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Είναι πιθανό το τμήμα για τους πρώτους μήνες λειτουργίας του να "τρέξει" και με 2 μαθήματα την εβδομάδα, για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
Οκτώβριος
Από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει το νέο τμήμα Συμβουλευτικής Αστρολογίας διάρκειας 16 εβδομάδων για όσους ενδιαφέρονται για σοβαρή προσωπική ή επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο. Στο τμήμα αυτό θα ενταχθούν σαν ύλη αρχικά η Ψυχολογική Αστρολογία και η Εσωτερική Αστρολογία. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Παρασκευή.
Μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει επίσης και το σεμινάριο Εξελικτικής Αστρολογίας για το οποίο ακόμη δεν έχουμε ακόμη καταλήξει, εάν θα γίνει αυτόνομα ή θα ενταχθεί ως επιμέρους ενότητα στο προηγούμενο τμήμα της Συμβουλευτικής Αστρολογίας. Η μέρα διεξαγωγής θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες.
Ιανουάριος
Από τον Γενάρη θα ξεκινήσει καλώς εχόντων των πραγμάτων και νέο τμήμα Ωριαίας Αστρολογίας διάρκειας 12 εβδομάδων.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Θα δημιουργηθεί τμήμα Εισαγωγής στην Ψυχολογία για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για μαθήματα με χαμηλό κόστος. Τα μαθήματα υπολογίζεται να διαρκέσουν ως τα Χριστούγεννα (12-16 μαθήματα, ανάλογα με τη συμμετοχή), ο 1ος μήνας (4 πρώτες εβδομάδες) θα είναι δωρεάν και η συμμετοχή για τους επόμενους μήνες (2 ή 3 τον αριθμό) θα είναι 10 ευρώ το μήνα. Θα γίνει θεωρία και ασκήσεις από την ύλη της Εισαγωγής στην Ψυχολογία του Open University με προσθήκες - αλλαγές όπου κρίνεται απαραίτητο. Η μέρα διεξαγωγής δεν έχει καθοριστεί ακόμα.
ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΤΑΡΩ
Δεν έχει γίνει ακόμη προγραμματισμός μαθημάτων Ταρώ και Αριθμολογίας. Τα νέα τμήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, αλλά θα υπάρξει σχετικά νεότερη ενημέρωση.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής για τα μηνιαία τμήματα εκτός της Ψυχολογίας είναι 50 ευρώ το μήνα (40 για τους φίλους και τα μέλη των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος), ενώ για όσους θα θελήσουν φέτος να παρακολουθήσουν παράλληλα τμήματα μπορεί να γίνει κάποιος ειδικός διακανονισμός για να έχουν κάποιες εκπτώσεις στη συμμετοχή τους.
Για περαιτέρω πληροφορίες, είμαστε στη διάθεση σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου