Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

Ενάρξεις Τμημάτων Αστρολογίας και Μεταφυσικής που θα λειτουργήσουν τη νέα περίοδο:

Ενάρξεις Τμημάτων Αστρολογίας και Μεταφυσικής που θα λειτουργήσουν τη νέα περίοδο: Στο Σύνταγμα: Κάθε Δευτέρα 18:00-20:00 Ερμηνεία Γενέθλιου Χάρτη. Έναρξη 7 Οκτωβρίου Κάθε Τετάρτη 19:00-21:00 Πρακτική Εξάσκηση, Ημέρα Έναρξη 9 Οκτωβρίου Κάθε Παρασκευή 19:00-21:00 Συστήματα Πρόβλεψης ΙΙ (Ηλιακό Τόξο, Μεσοδιαστήματα, Αραβικοί Κλήροι, Ανιούσες, κλπ), Ημέρα Έναρξης 4 Οκτωβρίου Κάθε Σάββατο 12:00-14:00, Συστήματα Πρόβλεψης Ι (Διελεύσεις, Ηλιακή Επιστροφή, Προοδευτικά, Εκλείψεις, κλπ), 28 Σεπτεμβρίου Κάθε Σάββατο 15:00-17:00, Τμήμα Μεταφυσικής, 28 Σεπτεμβρίου Διαδικτυακά: Κάθε 2η Πέμπτη, 20:00 με 21:30, Τμήμα Αρχαρίων, Έναρξη 19 Σεπτεμβρίου Κάθε 2η Τρίτη, 19:30 με 21:00, Ηλιακή Επιστροφή, Έναρξη 24/9 για 4 μαθήματα Κάθε 2η Τρίτη, 19:30 με 21:00, Πολιτική Αστρολογία, Έναρξη 19/11 για 6 μαθήματα Για πληροφορίες, κρατήσεις, στο vpapadolias@gmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου